Linie matek rodu

mé pramatky a ženy rodu

Vedle otcovské linie je také zajímavé zpracování matek od nejmladšího potomka (dcery) k nejstarší známé mace - pramatce anebo naopak tak jak jsem je seřadil já od nejstarší známé pramatky po tu nejmladší. Dnes se uvádí, že nejstarší z matek, tak zvaná matka klanu nebyla jediná. Pro oblast Evropy se uvádí sedm dcer Eviných, které jsou matky populace žijící v Evropě. Jsou to Helena, Velda, Jasmína, Tara, Uršula, Kateřina a Xenie.
A jak je to tedy v mém případě, zde je linie matek rodu včetně dcer a certifikát o tom ke které matce klanu patříme.
Naše nejstarší známá pramatka Dorothea pocházela z Petrové Vsi u Holíče. A nejmladší je neteř Nikola.

6 x pramatka – Dorothea Kampachek
Dorothea Kampachek, která se narodila pravděpodobně kolem roku 1727 byla matkou Cathariny a možná dalších dcer. Bohužel matriku z těchto let se nepodařilo nalézt, takže tady naše cesta skončila, další pramatku už nešlo dohledat. Starší matriky jsou, ale schází mezičlánek z doby kdy se narodila Dorothea. Dorothea se provdala 11.1.1750 v Petrove Vsi za Pauli Potala (* kolem roku 1727).

5 x pramatka – Catharina Potak
Catharina Potak, která se narodila 12.8.1772 v Petrove Vsi, byla matkou Elisabeth. Provdala se 20.1.1791 v Petrove Vsi za Georga Janika (* 7.4.1771 Petrova Ves). Catharina zemřela 17.9.1731 v Petrove vsi ve věku 59 let.

4 x pramatka – Elisabeth Janik
Elisabeth se narodila 7.11.1795 v Petrove Vsi. Elisabeth se provdala 25.10.1840 v Petrové Vsi za Georgiuse Mihály-ho (*15.4.1796). Eliozabeth a Georgiusovi se narodila dcera Magdalena. Žili na č. 44 v Petrove vsi, kolik dětí měli nevíme. Elisabeth se dožila 84 let.

3 x pramatka – Magdalena Mihaly-ová
Magdalena se narodila 7.7.1842 v Petrové Vsi, tak jako předcházející matky rodu. Magda se provdala 5.2.1868 v Petrove Vsi za Jana Smolinského (*12.10.1840 Lednice). Magdalena a Jan měli celkem tři děti: Rozu, Vendelina a ještě jednu dceru o které bohužel nic nevíme.

Prababička – Roza Smolinská
Roza Smolinská, která se narodila 22.8.1879 v Letnici, okres Holíč je moje prababička a na tu si ještě pamatuji, dožila se roku 1969. Roza to neměla v mládí lehké. Od 8 let se musela sama živit. V osmi letech už dělala služku "panu řídícímu" a starala se o jeho tři děti. Díky této službě se naučila číst i psát, což mnoho děvčat v jejím věku neumělo. Potom sloužila u pana faráře, neboť službu u řídícího ukončila pro onemocnění jeho dětí otevřenou tuberkulozou. Roza sloužila do svých 16 let, kdy ji její bratr Vendelín slíbil, že ji najde práci v Hodoníně. Před tím než začala pracovat v tabačce sloužila v Hodoníně ještě u místního pekaře. Roza se provdala za Pavla Valucha (* 24.2.1874 ve Vrbovcích, okres Senica). Roza pracovala od svých 16 let v továrně na doutníky v Hodoníně a jako jedna z mála žen měla svůj důchod a nebyla tak odkázána na peníze svého muže, který ji v životě připravil nejedno nemilé překvapení. Musela kvůli jeho dluhům prodat pěkný zděný dům a zařídit nové ale malé hospodářství. Roza a Pavel měli pouze dceru Pavlu. Roza se dožila téměř 90 let.

Babička – Pavlína Valůchová
Matka mé matky byla Pavlína Valůchová, která se narodila 23.6.1902 v Hodoníně. Pavlína se provdala 28.9.1923 za Jana Kozla ( *5.11.1895 Dřevnovice) četnického strážmistra, což ovlivnilo poměrně jejich život. Stěhování za službou po celé Moravě. Ze Strážnice, přes Vratimov a Ostravu do Vítkova. Měli pouze jedinou dceru Alenu. Pavla zemřela v 50 letech.

Matka – Alena Kozlová
Moje matka Alena Kozlová nar. 9.3.1923 v Hodoníně, se provdala za Eduarda Riedla. Svatba byla ve Vratimově, kam osud zavál nakonec i mne. Z tohoto manželství jsem pouze já syn. Takže klasická linie matek u mne končí, ale matka se provdala ještě jednou za Jiřího Beránka. Narodila se jim dcera Jana (1964).

Sestra – Jana Beránková
Jana se narodila v Ostravě v roce 1964. Dne 25.06.1983 se provdala za Libora Gavlase a narodila se jí pouze dcera Nikola (1986).

Neteř – Nikola Gavlasová
se narodila v Ostravě v roce 1986. Zde zatím linie matek rodu končí, ale je ještě nějaká naděje, že linie matek bude pokračovat.

Certifikát původu pramatek

Dnes se uvádí, že nejstarší z matek, tak zvaná matka klanu nebyla jediná. pro oblast Evropy se uvádí sedm dcer Eviných, které jsou matky populace žijící v Evropě. Jsou to Helena, Velda, Jasmína, Tara, Uršula, Kateřina a Xenie. Ke které z pamatek patří naše matky lze provést pouze na základě mitochondriální DNA.
Analýzou mitrochondriální DNA byl určen klan, z něhož pochází moje mateřská linie – je to klan Kateřina.
Nedílnou součástí každého genografického testu je tedy jeho správná interpretace. Certifikát proto obsahuje mapu s výskytem geneticky stejných vzorků, ale i s vysvětlením toho, jak prapředci migrovali a jak se nejpíš dostali do české kotliny.Do skupiny mateřských linií klanu Kateřina náleží dnes přibližně 10% současné evropské populace. Počátky tohoto klanu leží na území dnešní severovýchodní Itálie, při pobřeží Jaderského moře a na jižním úpatí Alp. Vznik klanu je kladen do doby před 15 tisíci lety, následně se nositelé tohoto typu rozšířili do ostatních oblastí Evropy a to zejména do její střední a severní části. Do těchto míst přišli předkové klanu Kateřina z oblasti Blízského východu. Dnes žije velká část nositelů tohoto typu profilu v oblasti vzniku tohoto klanu tj. dnešní severní Itálii a v alpských oblastech jižního Rakouska.
S velkou určitostí lze označit původ mateřské linie za „italský“ ve smyslu geografického určení. Známým nositelem stejných genetických znaků byl tzv. Ledový muž Oetzi, který žil v době bronzové mezi rokem 3500 – 1000 př.n.l. A jeho pozůstatky byly nalezeny v Tyrolských Alpách.
Mitrochondriální haploskupina K je rovněž charakteristická pro některé židovské populace, jedná se zejména o Aškenázské Židy.

Copyright (c)2009 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn