Hlavní rodová linie

Tato generace je považována za hlavní rodovou linii badatele Edy Riedla. Z této linie pak se odvíjejí další linie s odkazem v které generaci dochází k rozdělení.

generace 1 - MARTIN RIEDL, sedlák

* okolo roku 1595 (Hradec) dnes Nová Hradečná
+ před rokem 1666 v Hradeci
Prvním zjištěným předkem rodu je Martin Riedl. Byl sedlákem v Hradci a žil v nejtěžší době našich dějin, v době třicetileté války (1618-1648). Byl poddaným k úsovskému zámku a pracoval, tak jako jeho potomci pro majitele tohoto panství, rod Lichtenštejnů, který tento majetek držel v letech 1597 -1945.
Martin se okolo roku 1620 oženil a my známe pouze jeho dvě děti:
VÁVRA pokračovatel hlavní linie, * kolem 1620
MARIANA, ta se 7.1.1966 provdala za Blažeje Krejčího. Tento sňatek je prvním písemným záznamem o Riedlech v této sledované linii.
Martin Riedl zemřel před rokem 1666. Jméno jeho ženy ani data jejího narození a úmrtí nejsou známa.
Je docela možné že Martin Riedl byl otcem více synů, ale to nevíme, známe jediného potomka Vávru od kterého vede přímá linie až do současné doby a to v několika liniích Riedlů. Dnes víme že cesta vede z Hradce do Vratimova, což je pro nás linie přímá, do Břevence což jsou linie Břevenec 1 a Břevenec 2. Další linie jsou liniemi Šumvaldskými označené pořadovými čísly tak jak se je daří rozplétat. Jakou šťastnou náhodu lze označit hledání po amerických servrech, kde jsem nalezl potomky Martina ve státě Kansas, vesnici Olmitz. Tuto větev dále značím jako Americká 01 a 02, další příbutní se mi ozvali z Rapotína - ty vedu jako linii Šumperskou.

generace 2 - VÁVRA RIEDL, sedlák

* okolo roku 1620 v Hradci
+ únor 1678,
zápis o úmrtí: sig. 8047, folio 235: únor 1678 jest pochován Wawra Riedl z Hradce, velebnou svatost přijmuc, jsa (údaj o stáří se nedochoval) leth stár
Jediný známý syn Martina Riedla se narodil okolo roku 1620. Jmenoval se Wawra, respektive Vavřín my ho nazýváme Vávra. Oženil se okolo roku 1640. Jméno této manželky a její data neznáme. Z toho manželství je znám syn:
JIŘÍ (GEORG I.) * 1648, pokračovatel hlavní linie
Vávra (Vavřín) Riedl ovdověl zřejmě v roce 1665 a 7.11.1666 ve farním chámu v Nové Hradečné se oženil podruhé s Kateřinou (její příjmení je nečitelné) takže ji nazýváme Kateřina z Hrádku. S Kateřinou měl Vávra ještě dvě děti:
ZUZANA * 31.3.1669, není dalších zpráv
MATHIAS * 19.2.1671, není dalších zpráv

generace 3 - JIŘÍK (GEORG I.) RIEDL, sedlák

roku 1648 (Hradec) dnes Nová Hradečná
oo 21.září.1681, Maryna roz. Matalová
zápis o sňatku: sig.8105, folio 116: 21.septembra Letha panie 1681 byl sezdán Jiřyk po nebohém Wawru Riedlu pozůstalý syn z Hradce, s Marynu Georga Mataly vlastní dcerou z Šumvaldu. Svědkové: Vávra Tkadlec a Jan Bruzym + 15. září 1718 Šumvald
zápis o úmrtí: sig. 8105, folio 559: 15.septembri 1718 zemřel v Pánu Georg Riedl z Šumvaldu, stár 70 let"
Jiřík respektive Georg I. zakladatel šumvaldské pošlosti, se narodil v roce 1648, což je odvozeno od zápisu o úmrtí. 21. září roku 1681 se oženil s Marynou, dcerou Jiřího Mataly z Šumvaldu. S Marynou (Marií) měl Jiřík osm dětí.
ANNA * 4.7.1682, není dalších zpráv
THOMAS * 19.12.1684, není dalších zpráv
JIŘÍK * 30.7.1686, + 1688, ve dvou letech
MARINA * ???, + 18.12.1690
GEORG II. * 7.3.1692, pokračovatel hlavní linie
DOROTA * 21.10.1695, není dalších zpráv
SUSANA * 9.11.1698, není dalších zpráv

VENZL * 21.9.1701, pokračovatel linie Břevenec
byl řemeslníkem. Oženil se s Juditou N. a jeho syn Jiří (1727-1795) založil v Šumvaldě větev Riedlů, která žije dnes v Břevenci a dále je značena jako linie Břevenec.
Starý Jiřík Riedl zemřel v Šumvaldě 15. září 1718, ve věku 70 let. Podle kroniky, která je v Šumvaldě Jiřík Riedl zakoupil v roce 1687 grunt. č.40, který se stal rodným gruntem a Riedlové ho drželi až do roku 1893, kdy ho prodal Jan Riedl, který emigroval do Ameriky. Grunt byl v držení Riedlů plných 206 let. Podle vzpomínek paní Wiedermanové pozemky patříci ke gruntu přesahovaly 13 hektarů. Tato pole byla kolektivizována při zakádání družstva v Šumvaldě.

generace 4 - GEORG II. RIEDL, sedlák

* 7.března 1692, Šumvald č. 40
Záznam o narození: sig. 8105, folio 66: 7.Marti 1692 se v Šenvaldě narodil Georg, rodičové Georg Ridel a Marina. Kmotři - Jan Krasten a Dorota, vdova Henricha Broogtla. Křtil - Václav Ferdinand Pelikan.
oo 15.dubna 1714 oddal Jan Havran 22 letého Jiřího Riedla s Rosinou, dcerou Jana Stupela
Zápis o sňatku: sigg. 8105, folio 454: 15.aprili 1714 sezdán jest v Šumvaldu Reverendem, Panem Janem Havranem váženého mladíka Georga Riedela s váženou pannou Rosinou, Joannise Stupela dcerou, oba ze Šumvaldu. Svědci - Martin Straka a Jiří Natal, oba ze Šumvaldu.
+ 18.června 1765 Šumvald č.40
Zápis o úmrtí: sig. 8106, folio 228: 18.Juni 1765 zemřel Georgius Riedl, obyvatel ze Šumvaldu ve věku 77 let.Pochoval reverend, pan Ignác Mick, kooperátor.
Páter Václav Ferdinad Pelikán , správce farnosti šumvaldské, pokřtil v chrámu Páně svatého Mikuláše, 7.3.1692, dítě Jiřího Riedla a Mariany. Dítě obdrželo jméno Georg (Jiří). Pro evidenci v přímé linii je to Georg II. Na rukou při tomto církevním obřadu ho držel kmotr Jan Krysten. 15.dubna 1714 ve věku 22 let se oženil Georg II. s Rosinou. S rozinou měl šest dětí.
ANNA * 11.7.1714, není dalších zpráv
GEORGIUS III., * 5.5.1718 pokračovatel hlavní linie
JOANNES *16.6.1723, na č. 37 pokračovatel linie Šumvald.
Ten se 22.11.1744 oženil se Zuzanou Ošťádalovou a založil tak novou pošlost Riedlů v Šumvaldě. Žil na č. 37 a měl 7 dětí. Jeho syn Vavřín (1759-1805) měl děti čtyři, z nichž Václav (1801- 1843) se oženil a byl bezdětný. O pokračování této pošlosti se postarala dcera Marianna (1803-1839). Byla svobodnou matkou a její syn Karel (1834) byl sice ženat, ale jeho dětmi větev v Šumvaldě vymírá v 60.letech 19. století. Starý Jan - zakladatel této pošlosti, zemřel v roce 1799 ve věku 66 let.
SUSANA * 2.10.1725, není dalších zpráv
JACOBUS * 25.1.1728, není dalších zpráv
FRANCISCUS * 10.9.1739, zemřel ve věku 2,5 letech v roce 1742
Jiří Riedl (Georg II) ovdověl. Rosina jeho žena zemřela 16.dubna 1740. Sedlák Jiřík přežil svou ženu o plných 25 let. Dožil se na výměnku u svého syna.Zemřel 18.6.1765 ve věku 73.let. Zatím co zápis o úmrtí hovoří, že zemřel ve věku 77 let.

generace 5 - GEORGIUS III. RIEDL, sedlák

* 5.května 1718Šumvald č.40
Záznam o narození: sig. 8105, folio 300: Dne 5.Mai 1718 byl pokřtěn Georgius, otec Georgius Ridl, matka Rosina. Kmotři - Jan Jakl a Dorota, Křtil - Ignác Košaček
oo 28.února 1745 ho poprvé oddal Ondřej Šperling s Juditou, dcerou již zesnulého Tomáše Brady.
Zápis o sňatku: sig. 8106, folio 58: 28.Februari 1745 byl v Šumvaldu oddán vážený mládenec Georgi Riedl, syn Georgi Ridla, s váženou Juditou, zesnulého Thima Brady dcera, oba ze Šumvaldu. Svědci - Josef Korzel, Jiří Philip, oba ze Šumvaldu. Sezdal Ondřej Šperling, kooperátor.
oo 12.července1762se oženil podruhé s Annou, dcerou sedláka Jakuba Šolta
+ 12.dubna 1785 Šumvald
Zápis o úmrtí: sig. 8114, folio: 12.Aprili 1785 zemřel Georg Riedl, ve věku 60 let. Pochoval Johann Wolf, kooperator. (Dle zápisu z matrik se dožil Georgius III. 67 let.)
S první ženou Juditou (1720 - 19.1.1762) měl Georg III. devět dětí. Judita zemřela 19.ledna 1762 ve svých 42 letech.
ANNA * 5.6.1745, provdala se
BARBORA * 8.11.1747, zemřela jako kojenec
MARIANNA * 25.2.1750 zemřela jako dvouletá
GEORGIUS IV. * 27.6.1751, pokračovatel hlavní linie
MATHIAS * 22.2.1753, zemřel po týdnu
BARBORA * 30.11.1754, zemřela ve čtyřech letech
JOSEPHUS * 7.2.1755, pokračovatel linie Šumvaldská 1 oženil se s Mariannou Grigarovou a byl domkařen na č. 162, měl osm dětí. V této linii "Šumvaldská I jsou poslední známí Riedlové (Gustav 16.7.1922 a Karel   31.3.1932-29.6.1976)"
SEBASTIANUS * 20.1.1758, zemřel jako kojenec
FRANCISCUS * 3.10.1759, zemřel jako kojenec
Když Jiří (Georgius) ovdověl, měl 44 let a ještě téhož roku se oženil podruhé. Novou hospodyní a matkou jeho čtyř dětí z prvního manželství se stala Anna , dcera sedláka Jakuba Šolta. S Annou měl Jiří ještě 5 dětí.
MARIANNA * 14.8.1766, zemřela jako kojenec
MARIA MAGDALENA * 16.7.1770, zemřela ve dvou letech
MARINA * 16.3.1772, není dalších zpráv
NICOLAUS * 3.12.1773, zemřel jako kojenec
JOANNES * 14.6.1775, zemřel jako kojenec
Starý sedlák Jura Riedl (Georgius III.),zemřel 12.dubna roku 1785 ve věku 67 let. Jeho druhá žena ho přežila o 9 let. Zemřela 8.6.1794 také ve věku 67. let.

generace 6 - GEORGIUS IV. RIEDL, sedlák

* 27.června 1751, Šumvald č.40
Zápis o narození: sig. 8106, folio 261: 27 Junii 1751 se v Šumvaldě narodil Georgius z otce Georgia Riedla a matky Judithy. Kmotři byli přítomni - Filip Kresta a Marianna Kaurzelova ze Šumvaldu. Pokřtil - Ondřej Šperling.
oo 13.září 1779 Jiřího sezdal v šumvaldském chrámu Páně farář Antonín Pech. Manželkou se stala Terezie Philipová
Zápis o sňatku: sig. 8107, folio 70: 13.Septembri 1779 byli v Šumvaldu oddáni Georgius, selský syn Georga Riedla s Theresií, selskou dcerou Josepha Phillipa, oba ze Šumvaldu.Sezdal farář Antonius Pech. Svědci Václav Blahák, sedlák a Jiří Brachtl, oba ze Šumvaldu.
+ nenalezeno
Farář Ondřej Šperling pokřtil 27.6.1751 dítě sedlákovi Jiřímu Riedlovi a jeho ženě Juditě. Chlapec dostal jméno po otci Georgius (Jiří). My ho označujeme jako Georgiuse IV. Vyrůstal na šumvaldském statku č.40. V deseti letech mu zemřela matka. Ve 28 letech se Georgius IV. oženil. Novou hospodyní na gruntě č.40 se stala selská dcera Teresie Filipová. Terzie byla o sedm let starší než Jiří. Narodila se 22.3.1758 v rodině sedláka Josefa Filipa a jeho ženy Barbory. Terezie porodila Jiřímu celkem jedenáct dětí. Teresie zemřela v 60 letech dne 26.3.1818.
BARBORA * 12.11.1779, provdala se v roce 1800 za sedláka Jiřího Polacha
NICOLAUS * 29.11.1781, zemřel v 5-ti týdnech
JOANES LEOPOLDUS * 16.11.1782 není dalších zpráv
JOSEPH * 31.12.1784, pokračovatel hlavní rodové linie
MARIANNA * 25.1.1787, ta se provdala za sedláka Františka Axmana.
TERESIE * 25.1.1789, není dalších zpráv
KAREL * 19.2.1791, předek linie americká 01 a šumvaldská 02
oženil se 1814 s Evou Svobodovou, se kterou měl 11 dětí. Karel byl dědicem rodového gruntu č. 40
MAGDALENA * 19.5.1793, není dalších zpráv
FRANZ * 8.5.1796,není dalších zpráv
KLARA * 28.9.1797, není dalších zpráv
HELENA * 18.8.1799, stala se svobodnou matkou. V roce 1826 se jí narodil nemanželská dcera Barbora, která zemřela ve svých 22 letech.
Kdy zemřel Georgius IV se nepodařilo zjistit. Jeho žena Terezie zemřela jako výměnkářka v 60 letech.

generace 7 - JOSEPH RIEDL, zahradník

* 31.prosince1784 Šumvald č.40
Záznam o narození: sig. 8107, folio 350: 31.Decembri 1784 se v Šumvaldě č.40 narodil Joseph. Rodiče Georg Riedel, sedlák a Theresie. Kmotři - Josef Balcárek, šenkýř a Anna jeho žena. Křtil - Antonín Pech, farář
oo 2.února 1815 se oženil s Juliannou, dcerou Johanna Hejnýho, sedláka ze Šumvaldu a Johanny roz. Bodinové.
Zápis o sňatku: sig. 8112, folio 48: 2.Februari 1815 byli v Šumvaldu oddáni: ženich - Joseph Riedel, zahradník v Šumvaldu, 29 let, nevěsta - Julianna, dcera Johanna Hejnýho, sedláka v Šumvaldu č.96 a Johanny, rozené Bodinové, 20 let. Svědci - Josef Boda, domkař a Franz Axman, zahradník.Oddal - Franz Frank, farář.
+ 30.dubna 1841 Šumvald
Zápis o úmrtí: sig. 8115, folio 34: 30.Aprili 1841 v Šumvaldě č. 104 zemřel a 2.května byl pochován Joseph Riedel, sedlák ze Šumvaldu ve věku 56 let na zánět plic. Všemi svátostmi umírajících ho zaopatřil a pochoval Cyril Kubíček, farář."
Poslední den roku 1784 se na gruntě č.40 v Šumvaldě narodilo dítě, které místní farář Antonín Pech pokřtil. Jméno dostal chlapec po svém kmotru, šumvaldském šenkýři Josefu Balcárkovi. Mladý Josef žil na rodném statku až do roku 1815. Toho roku, 2.února byl Josef sezdán s dcerou sedláka Jana Hejného Julianou. Tento rok můžeme považovat za rok odchodu sledované přímé linie z rodného gruntu č.40, který zdědil v roce 1814 Josefův brat Karel, jehož potomci tam žili téměř do roku 1900. Dle dostupných pramenů Grunt č.40 prodal Jan Riedl Wiedermanům a pak prý odjel do Ameriky. Toto se zatím nepodařilo ověřit.
Juliana, žena Josefova se narodila 18.12.1794 v Šumvaldě č. 104, v rodině sedláka Hejného a Jany rozené Bodové. Josef se stal zahradníkem (menším sedlákem) na č.96 a s Julií měl šest dětí.
JOHANN * 31.12.1815, oženil se do Troubelic za dceru hospodského Rosnera v roce 1858. Johann se ještě jednou oženil a to za Kláru Skopilovou s kterou měli celkem 5 dětí. S druhou ženou a dětmi emigroval v roce 1877 do Ameriky. Zde zažíná linie Americká 02
JAKUB * 27.11.1817, oženil se s Annou Vymětalovou. Jejich syn Petr může být pokračovatelem linie rodu. Jakub zemřel v roce 1855 na choleru
VENDELIN * 20.10.1815, pokračovatel hlavní linie.
MARIANA * 10.9.1823, není dalších zpráv
MICHAEL * 26.9.1825, v roce 1855 se oženil s vdovou po Eliáši Bradovi, Marií, Ta byla dcerou Antona Šolce. Toto manželství zůstalo bezdětné.
JOSEF * 16.3.1831, není dalších zpráv
Hospodář Josef Riedl zemřel u svého syna Jakuba na č.104. Zemřel 30.dubna 1841 na zánět plic ve věku 56 let. Jeho manželka Julie přežila Josefa o plných 27 let. Zemřela 16.9.1868 v 74 letech.

generace 8 - VENDELÍN RIEDL, domkař

* 20.října 1819, Šumvald č.96
Záznam o narození: sig. 8108, folio 233: 20.října 1819 se v Šumvaldu č.96 narodil a téhož dne byl pokřtěn Wendelin, otec - Joseph Riedl, matka - Uliana Heyny, Kmotři - Franz Kouřil, sedlák a Markéta jeho žena. Křtil - Johann Voližik, kooperátor
oo 30.července 1838> se oženil s Mariannou, dcerou po zemřelém Antonu Kunschnerovi, domkáři v Šumvaldu č. 170,
> Zápis o sňatku: sig. 8112, folio 120: 30.července 1838 byli v Šumvaldě oddáni:ženich - Wendelin, syn Josepha Riedela, zahradníka z Šumvaldu č.104 a jeho ženy Julianny, rozené Hejný z Šumvaldu, stáří 20 let, nevěsta - Marianna, dcera po zemřelém Antonu Kunschnerovi, domkaři ze Šumvaldu č.170 a jeho ženy Kathariny Kleiblové, stáří 21 let. Svědci - Tomáš Brada, domkař ze Šumvaldu a Karel Riedl, sedlák ze Šumvaldu, sezdal - Johann Partš, kooperátor. Poznámka: Josef Riedl dává k tomuto sňatku své otcovské svolení za přítomnosti svědků Tomáše brady a Karla Riedla z důvodu nezletilosti dostala svolení i nevěsta. (nezletilost byla do 24 let)
+ 20.června 1888 Šumvald
Zápis o úmrtí: sig. I/655, opis - ročník 1888: 20.června roku 1888 zemřel v Šumvaldu č.170 a 22.6.byl pochován Vendelin Riedl, výměnkář v Šumvaldu, syn Josefa Riedla, zahradníka na č.96 v Šumvaldu a Julianny z rodu Hejných z Šumvaldu ve věku 68 let a 8 měsíců na stáří.Zaopatřil a pochoval Jan Krobot, farář - ohledací lístek ze dne 21.6.1888, č.26."
Vendelin se narodil jako třetí syn sedláku Josefu Riedlovi a jeho ženě Julii, 20.října 1819. Teprve 19 letý Vendelin se 30.července 1838 oženil s 21- letou Kateřinou, dcerou tehdy již zemřelého domkaře (+ 12.10.1836) Antonína Kunschnera z č. 170. Vendelín tento domek č.170 vyženil. Za svědka šel Vendelinovi jeho stýc Karel (1791-1853) sedlák z rodného gruntu č.40. Vendelin s Kateřinou měli šest dětí.
ANTON * 22.12.1838, ten se oženil s Terezií Sedlovou, ale po roce 1868 se záznamy o této rodině v Šumvaldu nevyskytují, jejich děti žili na č. 178 v Šumvaldě, dají se předpokládat žijící potomci
KONRÁD* 18.4.1840, oženil se v roce 1865 s Terezií Nyklovou, děvečkou ze Šumvaldu č. 103. Konrád byl domkařem na č. 179, kde měl se svou ženou 5 dětí.Také zde jsem měl štěstí jednoho dne se ozvali potomci pošlosti, kterou založil Konrád. Dnes žijí v Rapotíně, Vykířovicích, protože jsou to obce v těsné blízkosti Šumperku nazval jsem tuto linii - linie Šumperská
KAREL * 21.9.1841, zemřel ve třech týdnech
LEONARD * 5.11.1842, +20.2.1871, zemřel svobodný na souchotě ve věku 28 let
FRANZ XAVER * 28.11.1846, pokračovatel hlavní linie můj pradědeček o kterém jsem nikdy neslyšel.
MARIANNA * 1849, ta se provdala v roce 1876 za Floriána Němce, pacholka z Rybníku
Domkař Vendelin žil na č. 170 až do své smrti. Zemřel na sešlost věkem 20.června roku 1888, ve věku 68 let. Jeho žena Marianna přežila Vendelina o osm let. Zemřela 12.11.1896 ve věku 77 let na sešlost věkem.

generace 9 - FRANZ XAVER RIEDL, mlynář

* 28.listopadu 1846, Šumvald č.170
Záznam o narození: sig. 8109, folio 130: 28.lisopadu 1846 v Šumvaldu č.170 se narodil a téhož dne byl pokřtěn Franz Xaver, otec - Wendelin Riedel, matka - Mariana, dcera zesnulého Antona Kuntschnera, zahradníka z č.115 z Šumvaldu a jeho ženy Kateřiny, rozebé Kleiblové z Šumvaldu. Kmotři - Franz Černý, sedlák ze Šumvaldu a Marianna žena jeho. Křtil - Josef Bernard, kooperátor, porodní bába - Barbora Ungerová z č.8 ze Šumvaldu
oo o první svatbě není zjištěno nic
oo 31.října 1876
  druhá svatba v Bystřici pod Hostýnem s vdovou Anežkou Borovičkovou
Zápis o sňatku: sig. Opis 65,roč. 1876: 31.října 1876 byli v Bystřici pod Hostýnem oddáni: ženich - František Riedl, vdovec a mlynářský, syn Vendelina Riedla, zahradníka v Šumvaldě č. 170 a manželky Marianny, rodem Kuntschnerovy z Šumvaldu, katolik, vdovec, stáří 30, nevěsta - Anežka, vdova po zesnulém Rudolfu Borovičkovi, soustružníku v Bystřici pod Hostýnem č.5, dcera Jana Nováka, rolníka z Rataj a manželky Anny, rodem Řezníčkovy z Rataj, katolička, vdova stáří 36, sezdal - Karel Hanák, kooperátor. Svědci - Antonín Vala, kolář v Bystřici a josef Vlček, 1/4 láník z Bystřice.
+ ???
Nejmladší syn Vendelina Riedla a jeho ženy Marianny, František, se narodil 28.listopadu 1846 v Šumvaldě č. 170. Na světlo světa mu pomohla Barbora Ungerová, stará šumvaldská porodní bába z č.8.
Osudy Františkovy jsou nám v mnohém neznámé. V 60. letech 19. století se oženil. Kdo byla jeho žena a kde s ní žil nevíme. Jestli z prvního manželství byli nějací potomci také nevíme. Fakt je, když se ženil s Anežkou v roce 1876 byl již vdovec. Také víme, že byl v té době mlynářským pomocníkem.
31.října 1876 se oženil s vdovou Anežkou Borovičkovou v Bystřici pod Hostýnem. Anežka byla vdova po zemřelém soustružníkovi Rudolfu Borovičkovi z č.5 v Bystřici pod Hostýnem. Rudolf Borovička zemřel 10.9.1875 na TBC ve věku 37 let.
Anežka pocházela z Ratajů, kde se narodila v roce 1840 v rodině sedláka Jana Nováka a Anny, rozené Řezníčkové. V době sňatku ji bylo již 36 let a byla o šest let starší než František. Po sňatku bydleli manželé nějakou dobu v Kroměříži-Novosadech na č.8. Tam působil František jako "mlynářský" (mlynářský pomocník). V roce 1979 se jim narodil syn Eduard. Anežka měla ještě z prvního manželství dvě děti. něco o rodu Anežky po otci Novákové
EDUARD JOSEF * 18.3.1979 v Kroměříži, pokračovatel hlavní linie
Další děti nalezeny nebyly. pro pokročilý věk matky (39 let) to bylo asi jediné dítě manželů. Někdy po roce 1880 se rodina vrátila do Bystřice pod Hostýnem kde nadále zřejmě žila. Lze to doložit vysvědčením Eduarda žáka 4. třídy z roku 1892 vydaným Národní školou v Bystřici pod Hostýnem.
na první fotografii: stařenka Anežka Riedlová, druhé foto: Stařenka Anežka s Dušanem


Dalším faktem je tvrzení bratrance Dušana Gájovského (z roku 2004), že si jako dítě pamatuje, že byl s prababičkou v Bystřici pod Hostýnem jako malé dítě, někdy v roce 1935, kdy Anežka Riedlová ještě žila, ale o pradědečkovi nikdy neslyšel. Prababička ho koupala v plechové vaničce a pak si ještě pamatuje že Anežka kouřila dýmku, která byla tak dlouhá, že si ji sama nemohla ani zapálit. Anežka Riedlová tedy zemřela až po roce 1935, tedy ve věku který přesáhl 95 let.

generace 10 - EDUARD JOSEF RIEDL, knihtiskař

* 18.března 1879 Kroměříž-Novosady č.8
Záznam o narození: sig. Opis I/286, roč. 1879: 18.března 1879 se narodil v Novosadech č.8 a 20.3.byl pokřtěn Eduard Josef, otec - František Riedel, mlynářský pomocník na Novosadech, syn Vendelína Riedla, chalupníka v Šumvaldě a jeho manželky Marie z rodu Kuntschnera, zahradníka v Šumvaldě, matka - Anežka, dcera Jana Nováka, chalupníka v Ratajích a jeho manželky Anny z rodu Řezníčka z Rataj. >Kmotři - Franz Heindrich, mlnářský pomocník v Kroměříži a Anna jeho žena. Křtil - Tomáš Zaoral, vikář, porodní bába - Johanna Sichová z č.65 v Kroměříži
oo 6.února 1904 v Místku se oženil s Aloisií Prokopovou (6.4.1886 - 26.10.1924)
z výpisu matriky oddavkové:Místek, 6.února 1904, ženich - Riedl Eduard, knihtiskař nar. 18.3.1879, syn Františka Riedla mlynáře v Kroměříži a jeho manželky Anežky z rodu Jana Nováka, nevěsta - Aloisia, narozená 6.4.1886, dcera Karla Prokopa, stolaře v Místku a jeho manželky Aloisie z rodu Matěje Setníka kamenáře ve Frýdku
oo 1.června 1929 druhá svatba v Moravské Ostravě s Bertou Polanskou (*23.4.1884)
Z listu oddavkového: Sv. XIII list 126: V chrámu Páně v Moravské Ostravě 1.června 1929 dle římsko-katolického obřadu církevně byli sezdáni: ženich - Riedl Eduard, majitel tiskárny, vdovec 26.10.1924, v Mor. Ostravě nar. 18.3.1879 v Kroměříži, syn Františka Riedla, mlynář v Kroměříži a jeho manžellky Anežky Novákovy,nevěsta - Polanská Berta, soukromnice ve Frenštátě, narozená 23.4.1884 ve Frenštátě, Místek svobodná dcera Františka Polanského, soukromníka ve Frenštátě a jeho manželky Františky Kyčovy, svědci - arch. Karel Gájovský, stavitel v Hulvákách a Frant. Polanský obchodník z Frenštátu, sezdal - Karel Bělík, kooperátor
+ 14.dubna 1964 v Hulvákách
z úmrtního listu, sv 5, roč. 1964, strana 13, pod č.ř. 30: 14.4.1964, v Hulvákách zemřel Eduard Riedl, důchodce, vdovec, kremace 16.4.1954, Ostrava 1
33-ti letému mlynářskému pomocníkovi Františku Riedlovi a 39 leté manželce Anežce se 18.3.1879 narodil v Kroměříži-Novosadech syn, kterého 20.března téhož roku pokřtil u sv. Mořice vikář Tomáš Vyoral.
Někdy kolem roku 1900 přišel mladý Eduard Riedl do Moravské Ostravy, kde se vyučil knihtiskařem. Jako dítě si vzpomínám, že se „říkalo“ že děda Riedl přišel do Ostravy jako chudobný chasník s několika krejcary v kapse a že byl z mnoha dětí a že jeho otec byl mlynář. Zatím se mi podařilo zjistit, že děda měl dva sourozence - nevlastní bratry Borovičkovy, takže pro toto tvrzení nejsou žádné doklady – je to snad jen taková povídačka.
6.února 1904 se 25-ti letý Eduard v Místku oženil. Jeho ženou se stala teprve 17-ti letá Aloisie, dcera Karla Prokopa, stolaře z Místku.O rodu Prokopů, kteří pocházejí ze Staříče je povídání na samostatných stránkách. Z tohoto manželství známe dvě děti.

na této fotografii je můj děda Eduard se svoji ženou Luisou a dětmi Edou a Jarmilou

JARMILA * 12.6.1904, provdala se za architekta Karla Gájovského a měla s ním jednoho syna Dušana Gájovského (*25.10.1927), Jarmila zemřela v Ostravě 4.2.1981.
Pošlost rodu Gajovských si můžete prohlédnout zde. Nejstarším dostupným předkem byl Jan Gajewski.
EDUARD * 6.11.1911, pokračovatel hlavní linie

Po smrti Aloisie (26.10.1924) v roce 1929 se znovu Eduard oženil a to s Bertou Polanskou. Z tohoto manželství již žádní potomci nebyli. Eduard Riedl kolem roku 1926 zakoupil v Ostravě dům na Šubertově ul. č. 4, který pak přestavěl na tiskárnu. Podle tety Věry Gebauerové na dům dostal peníze od tchána Prokopa, který prodal stolárnu ve Frýdku a pomohl tak s koupí tiskárny. Před válkou zaměstnával kolem 50 zaměstnanců. V Ostravě byl Eduard Riedl ctihodným občanem, byl zástupcem v mětské radě, vítal za město prezidenta Edwarda Beneše, byl čestným členem ostravských hasičů. Měl také domovské právo v Šumvaldu. Ve volném čase byl vášnivým nimrodem.
Tiskárna byla po válce znárodněna, vrácení majetku ani jeho úhrady se Eduard nedočkal. Eduard zemřel u své dcery Jamily v Hulvákách ve věku 85 let.

           a na této fotografii můj děda Eduard vítá prezidenta Beneše v Ostravě

generace 11 - EDUARD RIEDL, knihtiskař

* 6.listopadu 1911, Ostrava Přívoz
Záznam o narození: z rodného listu: 6.listopadu 1911 se narodil v Ostravě II - Přívoze Eduard, otec – Eduard Riedl, maj. knihtiskárny, nar. 18.3.1879, syn Františka Riedla, mlynáře v Bystřici p.H. a Anežky rozené Novák-ové, matka – Aloisie, nar. 6.4.1886, dcera Karla Prokopa, stolaře v Místku a Aloisie, rozené Setník-ové
oo 27.prosince 1941ve Vratimově se oženil s Alenou Kozlovou (* 9.3.1923)
z oddavkového listu: Vratimov 27.XII.1941 ženich - Riedl Eduard, knihtiskař v Moravské Ostravě – Přívoze svobodný syn, Eduarda Riedla, majitele knihtiskárny v Přívoze a Aloizie rozené Karel Prokop – řím. katol. nar 6.XI.1911 v Mor.Ostr. Přívoze, nevěsta – Kozlová Alena, svobodná dcera Jana Kozla, vrchního četnického strážmistra v.v. a Pavlíny rozené Pavel Valuch – říms. katol. nar 9.III.1923 v Hodoníně svědci – Karel Gajovský, stavitel v Mor. Ostravě č.8, Emil Mlynek, účetní, Vratimov č.194, oddal František Šnek, kooperátor
+ 12.července 1953 v Moravské Ostravě
30-ti letý Eduard se oženil s 18 letou Alenou dcerou vrchního četmistra Jana Kozla a jeho ženy Pavly rozené Valuchové, který toho času sloužil ve Vratimově. 36-ti letému knihtiskaři Eduardu Riedlovi a 24 leté manželce Aleně se v roce 1947 narodil v Ostravě - Zábřehu syn, kterého téhož roku pokřtil na římskokatolickém farním úřadě v Ostravě Zábřehu Jan Veselka kooperátor. Kmotrem malého Edy byl Dušan Gajovský. Eduard a Alena měli spolu jediné dítě.
EDUARD DUŠAN * 1947, pokračovatel hlavní linie
narozen v Moravské Ostravě, Eduard se vyučil v tiskárně svého otce tiskařem, nějakou dobu studoval v Lipsku. Po válce, ještě před znárodněním tiskárny zemřel. Eduard zemřel ve věku 44 let v Ostravě na Stodolní č. 17. Jeho manželka Alena se posléze provdala za Jiřího Beránka s kterým měla ještě jedno dítě, Janu (*1966)

generace 12 - EDUARD DUŠAN RIEDL
badatel rodu Riedlů

* 1947, Ostrava Zábřeh
oo 22.listopadu 1975 v Ostravě Mariánských Horách na Městském úřadě se oženil se Zdeňkou Vroblovou * 1954
Eduard v pořadí již III., jako poválečné dítě zažil již jinou dobu, než jeho předkové. Bydlel s rodiči v Ostravě 1, na Stodolní ulici č. 17 v třetím poschodí, s vodovodem a WC na pavlači . Základní školu navštěvoval v Ostravě 1, Poděbradova 33. Matka se po několika letech po smrti manžela Eduarda znovu provdala a to za Jiřího Beránka. V té době se celá rodina přestěhovala do Ostravy Mariánských Hor. Po základní škole Eduard vystudoval gymnázium v Ostravě na Šmeralově ulici. Po střední škole následovala Vysoký škola báňská a nástup na šachtu v Karviné – Důl ČSA.
Ve svých 28 letech se Eduard oženil se Zdeňkou, dcerou Miroslava Vrobla, železničáře a Anny, knihovnice, dcery Kubačkovy z Handlové.
Posléze se narodili dva synové:
Michal * 1976
Ondřej * 1979

generace 13 - MICHAL RIEDL
generace 13 - ONDŘEJ RIEDL

Oba synové se narodili v Ostravě v nemna Fifejdách. A to je již nová kapitola rodokmenu, která se teprve píše.
Michal se oženil v roce 2006 s Ivou Moravcovou, dcerou Lubomíra Moravce a Yvony rozené Teichmanové. Žije v Paskově a v roce 2005 se jim narodila dcera Valerie.

         zleva: rodiče nevěsty, nevěsta Iva s Valerií, Michal, a rodiče ženicha

Ondřej se oženil v roce 2004 s Hankou Slívovou dcerou Milana Slívy a Aničky Gibiecové. Žijí ve Vratimově a v roce 2005 se jim narodil syn Robin.

                  zleva: Hanka Ondrova žena, děda Eda, Ondřej s Robinem

Valerie a Robin jsou tak již první potomci 14 generace v hlavní rodové linii Martina z Hradce.

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn