Předci Franze Lehára

Příbuzní - Eduard Josef Riedl a Franz Lehár

Franz Lehár křtěný jako František Kristián Lehár má své kořeny v Šumvaldě v rodě vycházejícího od Martina Riedla.
František se narodil 30.4.1870 v Komárně kapelníkovi Františku Lehárovi a jeho ženě Kristině Neubrandtové. Otec František Lehár se narodil 31.1.1838 v Šumvaldě na č.137 Josefu Lehárovi a jeho ženě Anně Polachové. Anna která se narodila 12.2.1804 v Šumvaldě na č.94 jako dcera Barbory Riedlové a jejího muže Jiřího Polacha.
Barbora Riedlová - prababička Franze Lehára měla mimo jiných sourozenců bratra Josefa *31.12.1794. Tento Josef byl předkem, respektive pradědem mého děda Eduarda Josefa.
A tak se stalo, že Franz Lehár patří do naší velké rodiny Riedlů.

A jak to vypadá s předky France Lehára v otcovské linii, tak zde se výklad liší. Tak třeba podle Wikipedie to bylo takhle:
Lehárův otec byl kapelníkem Rakouské armády, původem z Moravy s francouzskými kořeny. Podľe vyprávění Lehárové rodiny, jejich předkem byl markýz „Le Harde“, který bojoval v napoleonské armádě. Byl zajatý v roce 1805 u Slavkova (podle jiné verze byl zajatý již v roce 1799), podařilo se mu uniknout ze zajetí a vzal si ženu na Moravě dívku ze sedlácké rodiny, která ho po jistý čas ukrývala. Je potvrzené, že zajatý voják jménem „Le Harde“ skutečne existoval.
Nebo to bylo úplně jinak - jméno Lehar se na tomto území vyskytovalo a byla to rodina z Moravy. Tato téze se ukázala jako pravdivá, před časem jsem obdržel kopii výpisu z Archivu v Olomouci o předcích Franze Lehára.
Dopisy z matriky o potvrzení předků v rodě Lehár naleznete v dokumentu č.1. a v dokumentu č.2.

Copyright (c)2008 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn