Rod Gajewski

Povídání o rodu Gajewski, respektive dnes Gajovských

Jarmila Riedl-ová, sestra mého otce Eduarda se provdala za Karla Gajewskeho a tak se tyto rody staly zpřízněnými.

Generace 1 – Jan Gajewski
Jan se narodil pravděpodobně okolo roku 1800 v Polsku, respektive Slezsku. Nemáme o něm vůbec žádné informace, víme pouze se jeho žena byla Regiry Ruman Jan a Regiry určitě měli více dětí, jak bylo tehdy zvykem, my s určitostí známe pouze syna Stanislava.

Generace 2 – Stanislav Gajewski
Stanislav se narodil okolo roku 1827. Je možné, že se narodil také v Rajbroku, jako jeho otec nebo někde v okolí Bochnie. Tak jako o Janovi, také o Stanislavovi nemáme žádné informace. Známe pouze jméno jeho ženy - Marianna Filczyk. Marianna byla dcerou Petra Fitrzyka a Františky Urbanczyk-ové.
Stanislav a Marianna v době, kdy se jim narodil syn Michal žili v Rajbroku, okres Bochnia. (Bochnia se nachází meui Krakowem a Tarnowskými horami.)
Michal * 14.09.1855, Rajbrok - pokračování sledované linie
Dá se předpokládat, že Stanislav a Františka měli více dětí. Zatím více informací nemáme.

Generace 3 – Michal Gajewski
Michal se se narodil 14.9.1855 v Polském Rajbroku, okr. Bochnia na č. 173. Michal odešel z rodného Rajbroku, pravděpodobně za prací a usadil se na Ostravsku. Michal pracoval jako havíř. Zde se oženil s Františkou Poláškovou, která se narodila 10.11.1862 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Františka byla dcera Antonína Poláška a Mariany Krupové.
Michal a Františka měli dle vyprávění v rodině celkem 11 dětí. My známe zatím 9.

Na rodinné fotografii oslavy 80 tých narozenin z roku 1935 je Michal s Františkou vyfocen s některými svýmy dětmi a jejich partnery.
Děti Michala a Františky:
Richard * 30.12.1886. Richard se oženil s Annou Riegl-ovou a měli čtyři děti: Martu, Miroslava, Jiřinu a Pravoslava, který zemřel ve svých 22 letech při bombardování Ostravy. O Miroslavovi naleznete pár slov zde.
Karel * 30.10.1894 Zábřeh nad Odrou č.244 - pokračování sledované linie
Rudolf - byl svobodný, padl na italské frontě v 1. světové válce
Marie , Marie se provdala za Františka Pospíšila a měli čtyři děti: Františka, Jarmilu, Vlastu a Růženu.
Erwin - není dalších zpráv
Emil * 24.9.1900. Emil se oženil se Štěpánkou Javorskou a měli spolu dvě děti: Šárku a Přemysla. Přemek se oženil s Jitkou Trnavskou a měli dvě děti: Marka a Zuzanu.
Leopold * 1902. Leopold se oženil s Boženou Chýlovou a měli jediného syna Milana. Milan se oženil s Růženou Grolichovou s kterou měl dceru Magdu. Generace po meči skončila.
Anděla nděla se provdala za Václava Marioninuse a měla s ním dvě dcery: Vlastu a Milenu.
Helena - není dalších zpráv
Celý rozrod Michala od 3. generace naleznete zde.

Generace 4 – Karel Gajewski - Gajovský
Karel se narodil 30.10.1894 v Zábřehu na Moravě na č.244. Zápis o narození matrika Zábřeh na Moravě. (kniha 41 strana 230. Jakuba pokřtil Emanuel Štampach, kaplan. Jako kmotři byli Václav Jílek, řezník a Marie jeho žena.
Karel se oženil s Jarmilou Riedl-ovou (nar. 12.6.1904), dcerou Eduarda Josefa Riedla. Svatba se konala 5.února 1927 v kostele sv. Mikuláše v Praze 3. Jako svědci ji byli Bohumil Šeffe , restauratér z Prahy a Rudolf Přívětivý, ředitel školy v Ostravě Přívoze. Více o předcích Jarmily naleznete v 10-té generaci hlavní rodové linie Riedlů.
Karlovi a Jarmile se narodil jediný syn:
Dušan * 25.10.1927,pokračování sledované linie.
Na fotografii dole je Jarmila (uprostřed) s manželem Karlem po pravici, synem Dušanem, otcem Riedlem - úplně vpravo a bratrem Edou - úplně vlevo.



Karel požádal o změnu jména z příjmení Gajewski na Gajovský a bylo mu vyhověno výnosem č. 9649/III/5 Zemského úřadu v Brně ze dne 25.března 1937.
Karel jako mladý hoch začínal na šachtě se svým otcem, dlouho to však nevydržel. Pracoval u svého strýce Pospíšila stavitele. Postupně se osamostatnil, vlastnil pilu a stal se stavitelem.
Karel Gajovský byl jeden z nejvýznamějších architektů a stavitelů meziválečného období na Ostravsku. Postavil v Hulvákách, kde bydlel velké množství domů. Projektoval mimo jiné hasičskou zbrojnici na Fifejdách a mnoho dalších. Po válce spolupracoval jako architekt na opravách kostela Sv. Václava v Ostravě a zámku v Hradci nad Moravicí.
Ve svém volném čase se věnoval myslivosti se svým tchánem Riedlem a byl také vášnivým rybářem. Byla to jiná doba, zejména před válkou.
Nepříjemnosti přišli až s okupací. Strýc mi říkaval, že ho potkaly tři katastrofy : válka, koncentrák a znárodnění. Změny režimu se bohužel nedožil.
Karel zemřel v 5.5.1983 ve svých 88-ti letech , dva roky po smrti své ženy. Jarmila zemřela 4.2.1981 v 76-ti letech.

Generace 5 – Dušan Gajovský
Dušan se narodil 25.10.1927 v Ostravě, jako jediné dítě Karlovi a jeho ženě Jarmile. Dušan se dvakrát oženil. Po prvé s Vědou Bártovou, podruhé (19.5.1962) s Evou Tichou. Dušan má tři děti:
z prvního manželství
Aleš *14.01.1957 pokračování sledované linie.
z druhého manželství
Regina * 5.3.1964. Regina se provdala za Aleše Hermana a má s ním dvě děti Patrika a Radku.
Petra *7.10.1968. Petra se provdaůa za Petra Datku a mají spolu také dvě děti Janu a Jakuba.

Generace 6 – Aleš Gajovský
Aleš se narodil v Ostravě Hulvákách v roce 1957. V roce 1978 se oženil s Milenou Baďurovou (*1960). Alešovi a Mileně se narodily dvě děti:
Karolina *1979, Karolina se provdala za Hynka Vacíka a v září 2008 se jim narodil syn Matyáš.
Aleš *1980, pokračovatel rodu


Aleš vlevo a Karolina s manželem napravo.

Copyright (c)2008 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn