Mark Schenk, zástupce amerických Schenků

 

Rod Schenk, Šenk

Povídání o rodu Schenk a také Šenk

Při bádání po předcích rodiny Riedlů, jsem několikrát narazil na příjmení Schenk respektive Šenk. Několikrát se tyto rody spojily, některé potomstvo je zahrnuto v našem rodokmenu. Zkusil jsem také trochu v těchto liniích bádat, zejména po předcích rodu Schenk, Šenk nebo snad také Synek jak tomu nejstaršímu Schenkovi tehdy říkali.
Ne všechny údaje jsou doloženy bádáním v matrikách. Při sestavování byly použity materiály Josefa Vytřísala ze Štenberku a Štěpána Schenka z Toubelic. Další prameny byly použity z genealogických stránek „Bill and Diana Sowers“

Nejstarší z dohledaných Schenků je Georg Schenk zvaný Synek, který se narodil kolem roku 1610, pravděpodobně na gruntu č.42 v Šumvaldě. Georg se svým synem Franzem (Františkem) během 30-ti leté války se Švédy utekli z gruntu č.42 do horské vesnice Měrotín. Podle dostupných informací si tehdy říkali „Synkovi“.
Veškerá data uspořádal pan Štěpán Schenk nar. 9.6.1881 v Troubelicích, na dalším pak pracoval pan Josef Vytřísal nar. 10.4.1907 v Renotech, bytem ve Šterberku. Pro Šumvaldskou větev Schenků pak rodokmen předal pan RNDr Otto Schenk z Opavy. Já jsem pak spojil ty osoby u kterých to bylo možné.
Josef Šenk z 11 generace se oženil s Janou Riedl-ovou, dcerou Jana Riedla z Břevence – viz linie Břevenec. Toto je propojení obou rodů. Celý rozrod Georga Schenka naleznete zdea zde je rodokmen Šumvaldských Šenků od nejstaršího známého předka:

Generace 1 – Georg Schenk – SYNEK
Jiří se narodil kolem roku 1610 asi v Šumvaldu na gruntu č.42. Ze záznamů, které jsem získal do třetí generace neznáme jména manželek a pravděpodobně také ne všechny potomky, do páté generace známe pouze vždy jednoho syna, takže je sledována pouze otcovská linie. Víme že Jiří měl syna:
František * mezi roky 1635 až 1640, Šumvald č.40 - pokračování sledované linie

Generace 2 – Franz Schenk
František se narodil asi v rozmezí let 1635-1640 taktéž v Šumvaldě č.42. Za třicetileté války se František se svým otcem ocitl v Měrotíně, kam utekli před švédskýmu vojsky.
František byl také ženat a víme, že měl syna:
Hanes * 1678, Bergstadt - pokračování sledované linie

Generace 3 – Hanes Schenk
Hanes snad Johan se narodil pravděpodobně v Měrotíně roku 1678, pokřtěn byl v Bergstadtu ( Horní Město u Rýmařova). Johanova manželka byla Marie. Johan a Marie měli syna:
Antonius * 5.2.1718, Měrotín - pokračování sledované linie

Generace 4 – Antonius Schenk
Antonín se narodil 5.2.1718 v Měrotíně. Antonín se oženil S Mariannou Balcárkovou ze Šumvaldu (nar. 3.6.1736) a přišli zpět do Šumvaldu na grunt č.42. Antonín a Marianna měli syna:
Joanes * 21.6.1750, Šumvald č.42 - pokračování sledované linie

Generace 5 – Joanes Schenk
Jan se narodil již na rodném gruntě č.42 v Šumvaldě dne 21.6.1750 v Šumvaldě č. Jan se oženil se Susane Phillip-ovou (nar. 20.11.1773), dcerou Georga Phillipa, rolníka ze Šumvaldu. Jana a Zuzana si koupili statek na Moravském poli. Štěstí jim však nepřálo, bouře a povodeň je připravila o vše tak se vrátili zpět do Šumvaldu na č. 113. Měli u domu zahradu s jabloněmi „Roman“ a od té doby dostali přezdívku Roman Schenk – Remášek. Jan pracoval jako dělník. Jan a Zuzana měli syna:
Tomáš *9.12.1778 - pokračování sledované linie.

Generace 6 – Tomáš Schenk
Tomáš se narodil 9.12.1778 v Šumvaldě č.113. Tomáš se oženil s Annou Lachnitovou z Piňovic. Tomáš a Anna měli celkem sedm dětí, synů:
Josef I. * 30.3.1815 - pokračování sledované linie.
Karel
Jan
František
Martin
Antonín odjel do Ameriky, vrátil se zpět a po dvou letech ještě se dvěmi přátel odjel do Ameriky natrvalo.
Pumek Pumek nebo Sumek se odstěhoval do Břevence.

Generace 7 – Josef I. Schenk
Josef zvaný Josef I. se narodil 30.3.1815 v Šumvaldě. Josef se oženil Annou Housírkovou (matka Marianna Smékalová z Úsova). Josef a Anna si v Šumvaldě koupili dům č.82 a zřídili si obchod na č. 19. Měli celkem 7 dětí:
Theresie (*1741), není dalších zpráv
Josef II. (*1842) - pokračování linie Šumvald I.
Jan(*1844) - pokračování linie Dlouhá Loučka.
Benedikt (*1846), není dalších zpráv
František se oženil s M.Crhovou z Litovle. Byl obchodník v Litovli, se svojí ženou měli 4 děti: Žofii, Antonína, Růženu a Vlastu.
Isidor (*1852), oženil se Theresií Schmiedt-ovou. Koupili usedlost č. 61 v Dlouhé Loučce. Isidor a Theresie byli bez dětí. Rolnickou usedlost darovali Kropáčkovým.
Anna, se provdala za Juliuse Marschalla z Břevence. Julie a Julius měli 3 syny: Josefa, Johanna a Juliuse. Bydleli v Břevenci na č. 44, po válce byli v roce 1945 odsunuti do NSR.

Copyright (c)2009 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn