Rod Schenků z Dlouhé Loučky

Unter Langendorf + Ober Landendorf = dnes Dlouhá Loučka

Hlavní rodová linie Schenků se v 8. generaci dělí na dvě základní linie, a to na rodinu z Dlouhé Loučky a rodinu ze Šumvaldu a Břevence, kterou značím šumvaldská I.
Představitelem linie z Dlouhé Loučky je Jan Schenk a představitelem linie Šumvald I. je Josef II. Šenk.
V Dlouhé Loučce, Šumvaldu a Břevenci žili i další rodiny Schenků respektice Šenků, kteří nejspíš patřili také do tohoto rodu. Protože jsme do 5. generace sledovali pouze linii otec-syn a v 6.generaci jsme také nesledovali osudy dětí pokračuje stejným způsobem a budeme se zabývat pouze liniemi Jana a Josefa II.

Generace 8 – Jan Schenk
Jan se narodil 6.5.1844 V Šumvaldě č.19 Josefovi I. a Anně Housírkové. Jan se přiženil do Troubelic č.14, kde se oženil s Klárou Polachovou z Lazců. Klára byla již vdovou po Janu Joklíkovi, který zemřel v roce 1866 na choleru. Po Joklíkovi zůstal pohrobek Jan Joklík (*15.10.1866, +26.11.1941).
Jan a Klára měli celkem 7 dětí:
Anna * 1869, Troubelice č.14 - se provdala za Aloise Marschala do Břevence č.44. potomci byli po roce 1945 odsunuti do NSR.
Josefa * 16.3.1875, Troubelice č.14. Josefa se provdala za Františka Vytřísala z Renot č.22. Josefa a František měli 6 dětí: František (*12.12.1900), Jan (13.9.1902), Marie (9.12.1903), Viktor (29.6.1905), Josef (10.4.1907), Stanislav (12.8.1909). Josef Vytřísal pokračoval v tvorbě této větve rodokmenu.
Mariana * 1876, Troubelice č.14. Byla schovankou svého strýce Isidora (bratr Jana). Dostala od svého strýce grunt č.61 v Dlouhé Loučce. Marianna se provdala za Leopolda Kropáče z Troubelic. Marianna a Leopold měli 7 dětí: Marii, Helenu, Leopolda, Josefa, Františka, Rudolfa a Arnošta.
Ludmila * 15.7.1878, Troubelice č.14. Ludmila zůstala svobodná dožila u Štěpána.
Štěpán * 9.6.1881, Troubelice č.14.- pokračování sledované linie
Klára * 28.2.1885, Troubelice č.14. Provdala se za Rudolfa Rottera z Paseky č.7. Klára a Rudolf měli 3 dětí: Emilii, dvojčata Rudolfa a Hermínu. Rodina byla odsunuta do NSR.
Stanislav * 12.11.1887, Troubelice č.14. Stanislav po smrti svého otce hospodařil u sestry Josefy Renotech na gruntu č.22. Oženil se s vdovou Annou Richtrovou, která měla děti z prvního manželství Aloise a Annu.
Jan a Klára koupili v Dlouhé Loučce zemědělskou usedlost č.74. V Troubelicích zůstal Jan Joklík. Jan zemřel 18.9.1916. Klára 7.1.1932.

Generace 9 – Štěpán Schenk
Štěpán se narodil 9.6.1881 v Troubelicích na gruntě č.14, ale hospodařil již na novém gruntu rodičů v Dlouhé Loučce č.44.
Štěpán se oženil s Leopoldinou Hrabalovou (3.11.1885). Štěpán a Leopoldina měli celkem 7 dětí:
Jan * 1.6.1909, Dlouhá Loučka č.44. Jan se oženil Ludmilou Maňáskovou (*7.11.1912). Janovi a Ludmile se narodily čtyři dcery:
Ludmila (*1944) provdala se za Ivana Dostála.
Jaroslava (*1945) provdala se za Jaroslava Prudkého.
Jana (*1946) se provdala za Petra Hofmanna.
Eva (*1947) se provdala za Jana Závodného.
Štěpán * 10.3.1911,Dlouhá Loučka č.44. Štěpán se oženil s Marii Schoberovou (*11.12.1919). Narodily se jim tři děti:
Marie (*1941) se provdala za Karla Tilšara.
Štěpán (*1945) se oženil s Alenou Navrátilovou a narodily se jim dcera Radka (*1966) a syn Viktor (*1973).
Jiří (*1947) se oženil s Jiřinou Tučkovou a narodily se jim dvě děti. Martin (*1970) a Jana (*1972).
Rudolf * 26.3.1914, Dlouhá Loučka č.44. Rudolf se oženil s Miladou Rotschedlovou (*18.4.1917). Narodili se jim dva syni, dvojčata:
Rudolf (*1945) se oženil s Alenou Janáčkovou (*1947)a narodily se jim dcera Pavla (*1968) a syn Štěpán (*1972).
Ivan (*1945)
Hedvika * 10.7.1915, Dlouhá Loučka č.44. Provdala se za Josefa Habermanna (*22.4.1912), měli dvě děti: Annu (*1941) a Josefa (*1947).
Arnošt * 30.1.1919, Dlouhá Loučka č.44. Arnošt se oženil s Marií Matunovou (*1.3.1931). Narodil se jim:
Štěpán (*1949)má syna Petra (*1979)
Irena (*1950) provdala se za Jiřího Megelu.
Otto * 30.1.1919, Dlouhá Loučka č.44. - pokračování sledované linie
Leopold * 10.7.1924, Dlouhá Loučka č.44. Leopold se oženil s Marií Práškovou (*8.9.1926) a měli dva syny:
Leopold (*1952) se oženil s Helenou Kučerovou a mají dceru Kristýnu.
Michal (*1959) se oženil s Janou Gaislerovou a mají dceru Veroniku (*1987) a syna Robina (*1991).

Generace 10 – Otto Schenk, RNDr, PhDr.
Otto se narodil 30.1.1919 v Dlouhé Loučce č.44. Oto se oženil s Bernhardou Knězkovou (*21.3.1924).Otto jako představitel 10.generace žije se svou rodinou v Opavě. Otto a Bernharda měli tři děti:
Jitka (*1947) se provdala za Jana Kolčáka, mají dvě děti - Jan (*1972) a Eva (*1978)
Pavel (*1952) - pokračování sledované linie
Tomáš (*1958) - pokračování sledované linie

Generace 11 – Pavel Schenk, MUDr
Pavel se oženil s Miroslavou Doležílkovou,žijí ve Frýdku Místku a mají dva syny:
Pavel(*1980)
Michal(*1986)
Generace 11 – Tomáš Schenk, PhDr
Tomáš se oženil s Milenou Knězkovou, žijí v Opavě a mají tři děti:
Kateřina (*1984)
Václav (*1986)
Jiří (*1989)

Do 12. generace Schenků mimo Pavla, Michala, Kateřiny, Václava a Jiřího patří i další potomci. Celý rozrod rodu Jana Schenka z Dlouhé Loučky naleznete zde

Copyright (c)2009 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn